Pleier det alltid kun å regge mellom 200-300 spillere på dkx?